Corriente heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds juli 2013 is het landelijk verplicht om de volgende vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen:

1. Het in kaart brengen van de signalen.
2. Overleggen met een collega en het eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
3. In gesprek gaan met ouders en andere betrokkenen.
4. Het afwegen van de aard en de ernst van de situatie.
5. Het beslissen over het inschakelen van hulp of een melding doen bij Veilig Thuis.

Klik voor meer informatie op deze link: meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-v3

Vragen?

Heeft u vragen over de Meldcode of de vijf stappen? Neem dan gerust contact op met de directrice van Corriente: Willeke van der Wal (willeke@corriente.nl) of met één van onze medewerkers via info@corriente.nl

Bron:
Rijksoverheid (2013). Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
Neem contact met ons op

Om in contact met ons te komen kunt u ook dit formulier invullen met uw telefoonnummer. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.