corriente-coach (Medium)

Spin in multidisciplinair web

Klant centraal: informeren, adviseren, stimuleren, confronteren
In situaties waarbij er sprake is van werkloosheid ziekte, ongeval of arbeidshandicap gaat Corriente altijd samen met de klant op zoek naar nieuw evenwicht. Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen inkomenverlies en schadelastbeperking, tussen beloning en voorwaarden. In de optiek van  Corriente is de klant de regisseur van zijn eigen re-integratie. Corriente is daarbij dienstverlener en coach. Hij kan de mens versterken in het re-integratieproces door deze te empoweren. Corriente houdt de klant een spiegel voor en informeert, adviseert en stimuleert. De klant is zelf nadrukkelijk aan zet.

 

Als specialistische professional weet  Corriente hoe het re-integratiepad bij meer complexe problematiek kan lopen. Daarbij wordt er niet  via een louter medische bril naar problemen en beperkingen gekeken. Corriente is eerst en vooral de spin in een multidisciplinair web, ten behoeve van zijn klant. Corriente kent de weg, weet welke middelen nodig zijn om het re-integratietraject optimaal te laten verlopen. Corriente is uitstekend op de hoogte van de toegevoegde waarde van andere specialisten zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arboprofessionals, juristen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Uitstekend in staat om te beoordelen wanneer hun inzet wenselijk is. Corriente is in staat om alle relevante actoren op het speelveld van mens, werk en inkomen kundig te informeren. Niet alleen werknemer, werkgever en verzekeraar, maar ook bemiddelaar, rechterlijke macht en overheid.

Neem contact met ons op

Om in contact met ons te komen kunt u ook dit formulier invullen met uw telefoonnummer. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.