Werkgevers vinden dat ze verantwoordelijk zijn voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar toch blijkt dat – ondanks de economische groei – vaak niet te lukken. De reden: ze hebben geen geschikte functies, aldus werkgevers. 

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder werkgevers. ,,Het viel ons op dat er op terreinen waar veel maatschappelijke aandacht voor is – duurzame inzetbaarheid, een inclusieve arbeidsmarkt – toch weinig ontwikkelingen gaande zijn’’, zegt onderzoeker Patricia van Echtelt. Opvallend, want het gaat goed met de economie en er is krapte op de arbeidsmarkt. ,,Dit is juist een goed moment waarop werkgevers kunnen investeren in personeel, maar concrete maatregelen blijven uit.’’

Twee derde van de werkgevers voelt zich bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat ze in de praktijk met dat gevoel doen, valt dan wat tegen. ‘Maar’ 11 procent van de werkgevers is het daadwerkelijk van plan om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

,,Werkgevers geven als verklaring dat er geen geschikte functies zijn en dat er dus nieuwe banen gecreëerd moeten worden. Het is niet alleen een kwestie van het bijeenbrengen van vraag en aanbod, maar er moet meer gebeuren om een functie aan te passen’’, aldus Van Echtelt ,,Daarnaast zijn niet alle werkgevers op de hoogte van het bestaan van regelingen voor financiële compensatie bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking.’’

Als het gaat over beleid gericht op specifieke groepen, geven de meeste werkgevers prioriteit aan beleid voor oudere werknemers (38,6 procent). Meer vrouwen in hoge functies krijgen staat bij 16 procent genoteerd als prioriteit, mensen met een arbeidsbeperking bij 14 procent en het aantrekken van mensen met een migratieachtergrond wordt bij 12,7 procent gezien als het meest belangrijke doel in het personeelsbeleid.

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers hebben wel steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Juist nu iedereen langer moet doorwerken is het relevant om bij te blijven en is er ook meer aandacht nodig voor scholing. 70 procent van de werkgevers geeft prioriteit aan dit thema in het personeelsbeleid. Belangrijk, want meer dan de helft van de werkgevers (55 procent) geeft aan dat de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben snel veranderen. Daarin zien ze ook een verantwoordelijkheid voor de werknemers zelf. Bovendien hopen veel werkgevers dat er meer overheidsinvesteringen komen op het gebied van scholing.

Ook vindt liefst 81 procent van de werkgevers het belangrijk dat werknemers arbeid en zorg op een goede manier kunnen combineren en voelt zich daar bovendien verantwoordelijk voor. ,,Een gunstige ontwikkeling’’, aldus Van Echtelt. Toch is het niet altijd haalbaar om thuis te werken. ,,We hebben niet onderzocht waar dat aan ligt, maar het kan heel goed zijn dat het plafond is bereikt. Als verpleegkundige moet je nou eenmaal bij de patiënt zijn en dan is thuiswerken heel lastig.’’ 60 procent van de werkgevers geeft aan te worstelen met het beheersen van de werkdruk.

Bron: ad.nl