Er is een sterke stijging zichtbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt van het aantal mensen dat bij een wisseling van baan een vast contract krijgt. Deze verschuiving van flex naar vast is vooral de laatste twee jaren duidelijk zichtbaar. Tegelijk is er een even sterke daling zichtbaar van het aantal flexcontracten.

Deze bevindingen komen uit onderzoek van Intelligence Group uit Rotterdam over de periode 2015-2018. Begin 2017 kreeg 68 procent van de mensen die een nieuwe of andere baan vonden in het begin een flexibel contract. Eind vorig jaar is dit gedaald tot 61 procent. In diezelfde periode steeg het aantal vaste contacten van 32 procent naar 39 procent, oftewel een stijging van 22 procent. In de periode voor 2017 was er juist een vrij stabiel beeld te zien.

Deze ontwikkeling wordt gevoed door een sterke groei van het aantal vaste banen (200.000 extra vanaf 2017), blijkt uit cijfers van het CBS. Daaruit valt ook op te maken dat het aantal flexibele banen groeit, maar deze stijging is minder groot (100.000 vanaf begin 2017).

Verwachtingen

Mensen die na een baanwisseling een tijdelijk of flexibel contract krijgen, verwachten ook steeds vaker een vast contract te krijgen. Eind 2015 had 26 procent van de flexwerkers de verwachting een vast contract te krijgen. Momenteel is dat 34 procent. Iets minder dan een derde deel verwacht een nieuw tijdelijk contract te krijgen. Minder dan 10 procent verwacht dat het contract niet wordt verlengd (was ruim 14 procent), terwijl bijna een kwart van de flexwerkers niet weet wat zijn of haar vooruitzichten zijn wanneer het contract afloopt.

Grote verschillen tussen beroepsgroepen

Als we de arbeidsmarkt opsplitsen in verschillende beroepsgroepen, zien we grote verschillen op het gebied van vaste contracten. In de beroepsgroep ‘beleid en bestuur’ krijgt 61 procent van de mensen die in een nieuwe baan starten een vast contract, terwijl dit in onder meer in de logistiek veel minder is. Dat ondanks het grote tekort aan chauffeurs in deze sector.

Van de ondervraagde IT’ers verwacht meer dan de helft van de medewerkers dat hun tijdelijke contract wordt omgezet in een vast dienstverband. Bij callcenter medewerkers is dit slechts 12 procent. Bijna de helft, namelijk 47 procent, verwacht in deze groep wederom een tijdelijk contract te krijgen.

Mail ons