‘De werknemer is enige die niet geprofiteerd heeft’

Het gaat gelukkig weer de goede kant op met de economie. Althans zo lijkt het, wie een diepere blik werpt op de economie, komt tot minder positieve conclusies. Een betere economie, meer winst en dus meer loon? Dat lijkt toch vanzelfsprekend, maar dat is het verre van. De werknemers behoren tot de partij die als enige niet profiteren. 

De sociale onrust sluimert. En dat wereldwijd. Of het nu de Europese piloten zijn bij Ryanair, de textielarbeiders in Bangladesh, of de stakende postbodes in Amsterdam en Den Bosch. Het volk mort, het volk is boos. Het bedrijfsleven maakt miljoenenwinsten, maar een paar procent loon erbij stuit bij de werkgevers steevast op een muur van onwil en onbegrip. Wat denken de werknemers wel niet? Dat de bomen tot in de hemel groeien…?! En zijn ze de vorige crisis nog niet vergeten?

In de EU werden door de verschillende regeringen zowat 550 miljard euro aan overheidsgeld en waarborgregelingen in kapseizende banken gestoken. Daarbovenop werd voor nog eens 3600 miljard euro aan garantiestellingen opgehoest. Ook door die overheden, maar dus eigenlijk vooral door u en ik.

Dalende levensstandaarden

Een buitenstaander die nu naar de economie kijkt, kan niet anders dan tevreden zijn. Het ziet er patent uit. De economische motor snort tevreden. Eind goed, al goed zou u zeggen? Absoluut niet. Terwijl de aandeelhouders al lang weer aan het feesten zijn, is de rest nog bezig met opkrabbelen. We werken langer dan ooit, de armoede onder de bevolking is toegenomen en de huizenprijzen rijzen de pan uit.

De ruime monetaire operatie door de centrale banken heeft bovendien geleid tot een explosie aan schulden. ,,Symbolischer kan het niet”, zegt Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Terwijl de 1 procent rijksten de kunstwerken die ze van hun bonussen hebben gekocht alleen maar in waarde zien stijgen, moeten wij het doen met kortingen op onze pensioenen, hogere zorgkosten, stijgende woonlasten, en dalende levensstandaarden.”

Nieuwe gevaren

Engelen stelt dat dansen op de rand van een vulkaan ‘nog een understatement is’. ,,De schuldencrisis van 2008 is ‘opgelost’ door de prijs van schuld scherp te verlagen en banken uit te nodigen alleen maar meer schuld uit te schrijven. Sinds het uitbreken van de crisis is de mondiale schuldenberg met 72.000 miljard dollar gegroeid, naar in totaal 169.000 miljard.”

Ontnuchterend is dat aan de horizon nieuwe gevaren opduiken. Handelsoorlogen, groeivertragingen en andere geopolitieke onheil. Is het dan zo vreemd dat het volk mort? Want de hoge bedrijfswinsten hebben zich niet laten vertalen in gestegen lonen.

Meer werk voor hetzelfde loon

De aandeelhouders daarentegen zijn wel rijkelijk beloond. Voor het eerst in tien jaar sluizen Amerikaanse bedrijven meer geld naar het inkopen van eigen aandelen in plaats van naar investeringen. Geert Van Hootegem van de Katholieke Universiteit Leuven, ziet het met lede ogen aan: ,,Eén partij heeft niet geprofiteerd: de werknemer. We hebben een zware crisis gekend, met zware bezuinigingen tot gevolg. Dat betekende ook meer werkdruk. Tegelijk kwam er de loonmatiging bij. Dus meer werken voor hetzelfde loon, is eigenlijk een achteruitgang.”

Vakbond FNV kan het niet treffender verwoorden: ,,De werkenden hebben veel te weinig gedeeld in de economische groei.” De bond gooide afgelopen dinsdag op Prinsjesdag de knuppel in het hoenderhok met een loonsverhoging van 5 procent, de hoogste looneis in dertig jaar.

,,Daar komt nog bij dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt ook geen goed nieuws is”, zegt de Belgische econoom Geert Janssens. ,,Het is een bijkomende factor om nog sneller te automatiseren, en dus op termijn nog minder jobs over te houden.”

Bron:AD/Dagblad van het Noorden

Liegen op je CV: Slimme zet of einde oefening

Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Een leugen voor eigen best wil, of juist fraude plegen? Hoe wordt dit gezien?

Veel mensen vinden solliciteren lastig. Stel, Laura is op zoek naar een baan, maar het lukt maar niet. Daarom kijkt ze nu kritisch naar haar cv. Haar vaardigheden vindt ze er toch een beetje mager uitzien: als ze bijvoorbeeld kon werken met Excel, wordt ze vast eerder uitgenodigd op gesprek. Zou Laura dit op haar cv kunnen zetten, ook al bezit ze deze vaardigheden in werkelijkheid niet?

De Kenner

Een schatting is dat in de helft van de cv’s tenminste één leugen staat. Olfertjan Niemeijer, recruiter en eigenaar van Independent Recruiters: ,,Ik denk dat er vooral veel wordt weggelaten of een beetje mooier gemaakt. Maar ik heb ook meegemaakt dat iemand twee keer een totaal verschillend cv inleverde. Dan scoor je natuurlijk geen bonuspunten.”

Soms worden zelfs volledige diploma’s verzonnen. ,,Het hangt van de branche af of dit gescreend wordt. Meer en meer partijen, die bijvoorbeeld een maatschappelijke rol hebben of waar veel geld in omgaat, gaan steeds scherper om met dit soort dingen,” aldus Niemeijer. ,,Ook technische vaardigheden worden vaker getest, zeker wanneer dit belangrijk is voor de functie.”

Marjon Tjepkema is loopbaancoach, en begeleidt mensen die moeite hebben met solliciteren. ,,Als je een bepaalde vaardigheid niet hebt, adviseer ik om het nooit op je cv te zetten. Is een vaardigheid echt vereist, en je bezit de vaardigheid niet, dan is het ook niet verstandig om op die vacature te solliciteren. Ik zeg altijd, een sollicitatie is niet een eenzijdig iets. Het is voor beide partijen om te kijken of het bevalt, anders werkt het niet.”

Liegen hoeft echter niet altijd negatief uit te pakken tijdens het sollicitatieproces. Tjepkema: ,,Het woord bluffen komt in me op. Soms is het beter jezelf iets beter voor te doen en je ergens naar binnen te praten. Soms hebben mensen op hoge posities niet de juiste kwalificaties. Die hebben zich echt naar binnen gebluft. Toch bezitten ze blijkbaar de juiste vaardigheden, anders waren ze veel eerder door de mand gevallen. Is het dan zo erg dat je gelogen hebt?”

,,Ik merk dat mensen eerder te snel twijfelen of iets wel op het cv moet. Zij zoeken dan vaak hulp bij mij. Ze zijn te bescheiden en mogen best wat meer uitkomen voor wat ze kunnen.”

De Oplossing

Laura zou ervoor kunnen kiezen haar cv een beetje op te poetsen, zolang ze zich bewust is van de risico’s. Niemeijer: ,,Op het moment dat iemand tijdens een sollicitatiegesprek het vermoeden heeft dat je liegt, dan is het einde oefening. Dan is het klaar.”

Een betere manier om op te vallen, is misschien wat Niemeijer het ’toeschrijven van het cv naar de functie’ noemt. Komt jouw vorige functie overeen met de functie waar je naar solliciteert, maar heet het anders? Gebruik dan de termen van het nieuwe bedrijf. Let hierbij wel op je woorden, en probeer niet daadwerkelijk te liegen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je ‘de werkzaamheden van een administrateur deed’, ook al heette dat anders bij jou oude bedrijf.

Je kunt natuurlijk ook letten op het type vacatures waar je op solliciteert. Wanneer jij het gevoel hebt dat je veel moet aanpassen om bij de vacature te passen, is het wellicht niet de vacature voor jou. Tjepkema: ,,Als je een baan wilt hebben waar je tot je recht komt, zal je moeten kijken naar wat je kwaliteiten zijn. Je mag best benoemen waar je goed in bent. Maar jezelf groter maken dan je daadwerkelijk bent, zorgt er misschien voor dat je in een baan komt waar je helemaal niet past.”

Ook ontslagpremie als werknemer door ziekte in uren teruggaat!

Werknemers die vanwege gezondheidsredenen minder uren moeten gaan werken, hebben recht op een transitievergoeding. Die opmerkelijke en verstrekkende uitspraak heeft de Hoge Raad  afgelopen week gedaan. 

De hoogste rechter moest oordelen over een docente die vanwege haar slechte gezondheid niet meer volledig kon werken. De standaardprocedure voor zo’n vermindering in uren is dat de arbeidsovereenkomst eerst wordt beëindigd. De werknemer wordt vervolgens opnieuw in dienst wordt genomen tegen minder uren.

Bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers wettelijk recht op een transitievergoeding: een ontslagvergoeding die is gebaseerd op het aantal dienstjaren. Deze vergoeding geldt wettelijk echter alleen als de werknemer volledig stopt.

,,Wij vonden dat ons lid óók recht had op een transitievergoeding, voor het aantal uren dat zij minder ging werken”, motiveren advocaten Joost Aarts en Geert Wind, die namens de Algemene Onderwijsbond optraden (AOb). ,,Daarom hebben wij deze zaak uitgevochten tot aan de Hoge Raad.”

Veel werknemers die geconfronteerd worden met een gedwongen urenvermindering gaan van deze uitspraak profiteren

De Hoge Raad stelt hen en de AOb nu in het gelijk. De hoogste rechter schrijft in zijn uitspraak van 14 september dat de docente de dupe zou zijn als ze straks alsnog uit dienst moet of gaat. 

,,De werknemer zou bij een na die vermindering plaatsvindende, algehele beëindiging van de arbeidsovereenkomst immers een op aanmerkelijk lagere grondslag berekende transitievergoeding ontvangen dan zonder die vermindering het geval zou zijn geweest.”

De uitspraak levert de docente, lid van de AOb, zo’n 34.000 euro op. Volgens de advocaten van de bond heeft het oordeel echter grote impact voor werknemers binnen én buiten het onderwijs.

Meer specifiek geldt de uitspraak voor werknemers  die minimaal twintig procent minder moeten gaan werken. ,,Veel mensen die worden geconfronteerd met een gedwongen urenvermindering, gaan profiteren van deze uitspraak,” zeggen de advocaten.

SZW komt met uitleg beleidsregels ‘de zieke werknemer’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het document moet werkgevers duidelijkheid verschaffen over wat zij wel en niet mogen vragen aan een zieke werknemer.

Om werkgevers meer helderheid te geven over wat zij wel en niet mogen vragen aan en registreren van een zieke werknemer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een uitleg over de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd. Daarin staat wat een werkgever aan een zieke werknemer mag vragen. De uitleg heeft betrekking op de eerste zes weken van het ziekteverzuim, dus de periode voordat een werkgever de bedrijfsarts er verplicht bij moet betrekken voor advies.

Werkgever mag niet vragen naar functionele mogelijkheden

Het document heet een uitleg te zijn, maar geeft die nauwelijks. Gesteld wordt nogmaals dat volgens de AP de werkgever slechts beperkt gegevens mag vragen aan een zieke werknemer in het kader van een ziekmelding (tool) of re-integratie. Hij mag niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts en ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat de werknemer er belang bij heeft mee te werken aan de re-integratie en dat werkgever en werknemer in gesprek kunnen gaan over de invulling van het werk. Het document is niet gepubliceerd op de site van de AP. Critici wijzen erop dat zij zelden meemaken dat werknemers zelf aangeven wat zij nog zouden kunnen doen.

Werkgever mag wel loonwaarde registreren

Tegelijk met de publicatie van de uitleg heeft het ministerie van SZW nog twee documenten gepubliceerd: Definitie loonwaarde en Definitie loonwaarde (achtergronddocument) in het kader van de Wet verbetering poortwachter (tools). Volgens de interpretatie van de beleidsregel door de AP mag de werkgever niet vragen wat de zieke werknemer nog wel aan arbeid kan verrichten. Ook mag hij zonder betrokkenheid van de bedrijfsarts geen percentage ziekte of arbeidsongeschiktheid vastleggen. Uit de publicatie van de ‘Definitie loonwaarde’ blijkt dat de werkgever wel de loonwaarde van een zieke werknemer mag vaststellen en registreren. Met het begrip loonwaarde wordt een economische waardering gegeven aan de arbeid die de (deels) arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan verrichten.

Bron: https://rendement.nl