Europa maakt zich sterk voor vaders

Minimaal tien dagen verlof na geboorte kind.

Landen waarvan je het niet verwacht hebben ruime verlofregelingen voor vaders, en omgekeerd. Europa wil één lijn trekken; Alle vaders na de geboorte minimaal 10 dagen thuis. Nu de lidstaten nog.

Europa wil dat alle vaders minimaal 10 dagen betaald verlof krijgen rond de geboorte van hun kind. De Europese commissie wil verder een Europees recht op betaald verlof (5 dagen per jaar) voor de zorg voor zieke of hulpbehoevenden familieleden. Zo wil de commissie de Europese unie socialer maken.

Het is voor het eerste sinds de start van de kredietcrisis dat de commissie vandaag met een breed plan komt voor ‘een sociale pijler’ van de EU. Ze geven daarmee gehoor aan de groeiende kritiek van partijen in het Europees Parlement en vakbonden die vinden dan de EU een liberale vrijhandelszone is geworden.

Commissievoorzitter Juncker beloofde sinds zijn aantreden in 2014 dat de EU ‘meer dan een markt’ moet zijn.

een vervijfvoudiging

Minimaal 10 dagen betaald vaderschapsverlof, betekend voor Nederland een vervijfvoudiging van het bestaande verlofrecht voor vaders. In de Tweede Kamer Blokkeert de VVD momenteel een kabinetsvoorstel om het vaderschapsverlof te verlengen naar vijf dagen vanaf 2019, De mantelzorgplannen raken Nederland niet: de Nederlandse werknemer heeft bij een  volledige werkweek al recht op 10 dagen betaald verlof voor hulp aan naasten.

De Commissie wil verder dat mannen daadwerkelijk gebruikmaken van hun bestaande recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof. De Commissie stelt voor dat dit recht niet meer overdraagbaar is naar de moeder en rekt de geldigheidsduur op tot de kinderen 12 jaar zijn (nu nog 8 jaar).

De hoogte van het betaald verlof voor vaderschap, ouderschap en mantelzorg zou minimaal gelijk moeten zijn aan de ziektewetuitkering in het land. De financiering ervan is volgens de Commissie een zaak van de lidstaten.

Alleen maar voordelen

Door de combinatie van werk en gezin/familie te vergemakkelijken, hoopt de Commissie dat de zorgtaken eerlijker worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. ‘Het is top een moeder te zijn, het is cool een vader te zijn, en het is geweldig om dat te kunnen combineren met een baan’, schrijft Europees Commissaris Timmermans vandaag op de website van de Volkskrant. Volgens de Commissie stammen de huidige sociale wetten en werkopvattingen nog uit de jaren negentig van de vorige eeuw.

Commissaris Thyssen ziet louter voordelen in betere verlofregelingen: ouders en verzorgers krijgen meer tijd; bedrijven verliezen minder talentvolle vrouwen; en de staat incasseert meer belasting omdat meer mensen blijven werken. De Commissie wil ouders ook het recht op deeltijdwerk geven als hun kinderen nog geen 12 jaar zijn. In de meeste lidstaten is dit momenteel niet wettelijk geregeld.

Verder start de Commissie overleg met de vakbonden en werkgevers over het recht op sociale zekerheid voor de groeiende groep zzp’ers en werkenden zonder vast contract. De Commissie ‘zoekt naar wegen om iedereen die werkt sociale zekerheid te bieden’.

Verzet

De plannen die Thyssen en haar collega Jourová woensdag presenteren, zullen naar verwachting op verzet stuiten in de lidstaten. Die zien verlofregelingen rond ouderschap als een nationale kwestie waar Brussel zich niet mee moet bemoeien. Zo strandde een voorstel van de vorige Commissie voor een ruimer zwangerschapsverlof in 2015 op een blokkade van de EU-landen.

Volgens de Commissie is het echter hoog tijd om de ‘sociale pijler’ van de Europese Unie te verstevigen. De erfenis van de crisis (werkloosheid, armoede), de effecten van de globalisering en de snel veranderende arbeidsmarkt (steeds meer flexibele contracten) dwingen tot een socialere markteconomie. De Commissie wil dat de lidstaten niet alleen een financieel-economische beoordeling hebben maar ook een sociaal rapportcijfer krijgen. Dat grote groepen burgers zich van de EU afkeren, komt volgens de Commissie mede door het bleke sociale gezicht van de Unie. De EU beraadt zich momenteel over de toekomst van de Unie. De sociale voorstellen van de Commissie zijn onderdeel daarvan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *