Werkloze 50-plussers komen weer wat vaker aan het werk dan een paar jaar geleden. Dit zou met name komen vanwege het feit dat bedrijven momenteel moeilijk aan personeel komen. Toch is de positie van ouderen op de arbeidsmarkt niet direct veel beter dan voor het begin van de economische crisis.

Zo ligt de werkloosheid onder 60-plussers nog boven het niveau van 2008, meldt het UWV. Deze groep blijkt dus (nog) niet mee te profiteren van het stijgende gebrek aan personeel. Van alle 60-plussers is volgens de uitkeringsinstantie nog altijd meer dan 5% werkloos. Ter vergelijking: de totale werkloosheid ligt al een tijdje dik onder de 4%. Het percentage werkloze 50- tot 60-jarigen ligt met 2,7% een stuk lager.

Werkloze 60-plussers hebben het nadeel dat ze niet meer voor een vroegpensioen kunnen kiezen, iets dat vroeger wel het geval was. Bovendien is het algemeen zo dat ouderen later dan jongeren profiteren van economisch herstel.

50-plussers

De kansen voor werkloze 50-plussers om aan het werk te komen zijn in 2018 wel verbeterd, zo blijkt uit de notitie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkeling, januari 2019’ van het UWV. In deze notitie worden actuele ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt uitgelegd.

De notitie laat zien dat de positie van 50-plussers met een WW-uitkering in 2018 is verbeterd ten opzichte van 50-minners. Een groter deel verliet de WW vanwege werk. Het inhaaleffect dat nu zichtbaar is, was in 2017 nog niet te zien. Dit betekent echter niet dat de 50-plussers er nu beter voorstaan dan 50-minners. Het verschil tussen beide groepen is minder groot geworden.

Mail ons